STYRELSEN
 

Walter Ahlströms stiftelse representeras av en styrelse som består av tekniska experter och aktörer. Styrelsemedlemmarna är utnämnda av Ahlström Abp, Tekniska Föreningen i Finland TFiF, Teknikens Akademikerförbund TEK r.f., en chef inom teknik på Aalto-universitetet, Finlands Pappersingenjörer r.f., samt Verkstadsingeniörsförening i Finland r.f.

 • Prof. Markku Wilenius
  (ordförande)

 • DI Mikko Ylhäisi

 • Sanna Perkiö

  TkT Sanna Perkiö

 • Matti Lehtinen

  Prof. Matti Lehtinen

 • Prof. Kalevi Ekman

 • Prof. Henrik Saxén

 • dos. Anna Sundberg

 • Jussi Taavitsainen

  Prof. Jussi Taavitsainen

 • Tuomo Tiainen

  TkT Tuomo Tiainen

 • Niklas Törnkvist
  (Stiftelse ombudsman)

 • Johanna Linna
  (Sekreterare)