Walter Ahlströmin säätiö tukee tiedettä puunjalostusteollisuuden, sähkötekniikan, voimatalouden ja metalliteollisuuden aloilla.

Säätiö jakaa apurahoja ylemmän yliopistotutkinnon suorittaneille teknillisiin jatko-opintoihin, tiedettä edistävään tutkimukseen ja opintomatkoihin.

Tutkijat maailmalle! -ohjelman 2018 apurahat haettavana NYT

Tutkijat maailmalle -ohjelmasta myönnetään apurahoja tekniikan ja kauppatieteiden tutkimukseen ulkomailla. Ohjelmaa rahoittavat Walter Ahlströmin säätiö, Liikesivistysrahasto ja KAUTE-säätiö.

Tutkijat maailmalle on kauppatieteen ja tekniikan alan säätiöiden yhteinen tutkijavaihto-ohjelma. Ohjelman tarkoitus on tukea tekniikan tai kauppatieteiden tutkijoita, jotka lähtevät tekemään kunnianhimoista tutkimustyötä jossakin korkeatasoisessa ulkomaisessa yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa.

Säätiöiden yhteisenä tavoitteena on suomalaisen teollisuuden ja liike-elämän toimintaedellytysten parantaminen kannustamalla tutkijoita kansainvälisyyteen ja monipuoliseen urakehitykseen kauppa- ja teknillistieteellisillä aloilla. Apurahoja voivat hakea väitöskirjatutkijat ja uransa alkuvaiheessa olevat tutkijatohtorit.

Apurahoja ei myönnetä lääketieteen, bioteknologian, (kansan)taloustieteen tai arkkitehtuurin tutkimukseen. Hakijan tulee olla Suomen kansalainen tai hänellä on oltava pysyvä asuinpaikka Suomessa.

Myönnettävä summa mitoitetaan kattamaan vähintään kuuden kuukauden pituisen tutkijavierailun aiheuttamat lisäkustannukset, kuten matka-, muutto- ja asumiskustannukset sekä lasten koulumaksut ja vakuutukset. Myös elinkustannusten kattamiseen tarkoitettu työskentelyapuraha voi sisältyä summaan, jos hakijalla ei ole muuta toimeentuloa turvaavaa rahoitusta kuten esimerkiksi vierailukohteen tai suomalaisen työnantajan maksama palkka.

Hakijan esittämä kustannusarvio otetaan huomioon, mutta apuraha voidaan myöntää haettua pienempänä. Myönnettävä apuraha voi olla enintään 50.000 euroa.

Apurahahakemukset tulee jättää huhtikuun 2. päivä 2018 klo 16 mennessä.

Tarkemmat tiedot hakumenettelystä ohjelman verkkosivulta www.tutkijatmaailmalle.fi kohdasta ”Apurahojen haku”.

HAKUAIKA

Säätiön vuoden 2018-2019 apurahojen hakuaika on alkanut. Voit hakea apurahaa 31.12.2018 saakka.

APURAHAN HAKEMINEN

Walter Ahlströmin säätiön apurahoja voi hakea hakukauden aikana sähköisellä hakemuslomakkeella. Kirjaudu sisään tai rekisteröidy hakijaksi ja täytä hakemuksen tiedot yllä olevasta linkistä.

Väitöskirjatöihin ja opintomatkoihin suunnatut kannustinapurahat ovat olleet suuruudeltaan 3000-5000€. Myös mittavampiin tutkimushankkeisiin on mahdollista hakea rahoitusta. Säätiö on mukana Tutkijat maailmalle -hankkeessa, mitä kautta hakijan on mahdollista saada kokonaisvaltaisempaa tukea ulkomailla opiskeluun. Tutustu Tutkijat Maailmalle sivustoon tarkemmin tästä

Apurahan saamisen ehtona on, että hakija on alle 35-vuotias ja hänellä on suomalainen henkilötunnus. Pidempiin tutkimushankkeisiin apurahaa on mahdollista saada jopa kolmeksi vuodeksi. Hakemus tehdään ja arvioidaan erikseen vuosittain. Myös apurahat projektiluonteisille tutkimuskohteille ovat mahdollisia.

 

ARVIOINTIKRITEERIT & VINKKEJÄ HAKIJALLE

Säätiön hallitus saa vuosittain lukuisan määrän apurahahakemuksia. Kaikista hakijoista noin 30 % hyväksytään apurahan saajiksi.

Hakemusten arvioijat arvostavat tiiviitä ja hyvin jäsenneltyjä hakemuksia. Tutkimushankkeen tulee liittyä Walter Ahlströmin säätiön tukemiin teollisuuden aloihin. Erityisen ansioituneina pidetään hankkeita, joilla pystytään osoittamaan pitkäjänteinen arvo teollisuudelle ja Suomen elinkeinoelämälle.

Lisätietoja antaa säätiön asiamies Niklas Törnkvist: 050 514 9797 tai säätiön sihteeri Johanna Linna: 044 348 9267 / johanna.linna@lawli.fi

 

HAE apuraha sähköisesti

HAE TÄSTÄ

APURAHAN SAAJAT

Katso apurahansaajat eri vuosilta
 

 

2016

Walter Ahlströmin säätiön apurahansaajat vuonna 2016

Katso apurahojen saajat

 

2015

Walter Ahlströmin säätiön apurahansaajat vuonna 2015

Katso apurahojen saajat

 

 

2014

Walter Ahlströmin säätiön apurahansaajat vuonna 2014

Katso apurahojen saajat

 

2013

Walter Ahlströmin säätiön apurahansaajat vuonna 2013

Katso apurahojen saajat